بررسی مسایل و مشکلات بانوان سلماسی

بررسی مسایل و مشکلات بانوان سلماسی

 

به گزارش سلماس پرس ، مدیرکل اموربانوان و خانواده استانداری آذربایجان غربی در این آیین گفت : بیش از نصف جمعیت ایران را بانوان تشکیل داده وزنان ایران اسلامی نقش کلیدی درسلامت وتربیت جامعه بعهده دارند

تاج فر یاداورشد یکی ازدغدغه های رهبر معظم انقلاب  مشکلات اقتصادی درکشور ومعیشت وبیکاری بوده وباید اقدامات اساسی  با سرعت صورت بگیرد 

مدیرکل اموربانوان خواستارفعال شدن کانونهای بانوان، راه اندازی بازارچه های ویژه بانوان جهت فروش محصولات وبرگزاری کلاسهای اموزشی در زمینه های مختلف شد

اصغری فرماندار سلماس نیزدراین نشست گفت :باید درسال حمایت ازکالای ایرانی بازارچه های کارافرین زنان وصنایع دستی ومشاغل خآنگی درشهرستان فعال شود