فرمانده هنگ مرزی سلماس

دستگیری ۱۵ نفر تبعه بیگانه در سلماس

 

فرمانده هنگ مرزی سلماس از دستگیری ۱۵ نفر اتباع بیگانه توسط ماموران مرزبانی خبر داد.

 

 

 

سرهنگ جواد جعفری فرمانده هنگ مرزی سلماس گفت: در راستای حراست از مرزهای ميهن اسلامی و جلوگيری از ترددهای غير مجاز ، ماموران مرزبانی توانستند طی دو عمليات مجزا ۱۵ نفر از اتباع خارجی غير مجاز که از حوزه مرزی اين فرماندهی قصد خروج از  خاك كشورمان داشتند را دستگير و با تشکيل پرونده تحويل مراجع قضايی نمايند.

وی افزود: در اين عمليات ماموران مرزبانی موفق شدند در بازرسی بدنی یکی از اتباع بيگانه مقدار تقريبی ۳۵۰ گرم مواد مخدر از نوع ناس کشف کنند .

فرمانده هنگ مرزی سلماس در پايان با اشاره به اينکه بيشتر دستگيرشدگان از تبعه کشور همسایه هستند یادآور شد: ماموران مرزبانی در بازجويی به عمل آورده از دستگير شدگان در صدد زمينه سازی دستگيری عاملان انتقال اتباع بوده که اميدواريم در آينده نزديک عاملان انتقال را نيز دستگير و تحويل مقامات قضايی نماييم .

 

.