روز روستا،روزی که روستایی بودنمان را باید به یاد آوریم

 

روز روستا،روزی که روستایی بودنمان را باید به یاد
آوریم

 

۱۵ مهر ماه هر سال که به نام”روستا” نام گذاری شده است فرصت مغتمنمیست تا بار دیگر روستایی بودنمان را در ذهن مجسم کند،هرچند مردمان این سامان پاک و بی آلایش در هر کج و هر مقام و هر کشوری باشند محال است که روستایی بودن و از دل آن بیرون آمدن را از یاد ببرند اما هستند عده معدودی که زندگی شهری به مزاجشان خوش می آید و به کلی اصل خود را فراموش می کنند و دلشان در معیت خودشان به غربت ره می سپارد…

 

روستائیان با دلی پاک و بی آلایش و دستانی پینه بسته که نشان از روزی پاک وحلالیست که کسب می کنند با دستان خالی بخش بزرگی از اقتصاد مملکت را که در بخش بزرگی متکی به کشاورزی است به دوش می کشند و بدون چشمداشت همواره در مقابل تهدیدات سینه سپر کرده و آسایش خود را فدای کشور میکنند چنان که گویی این بزرگواران با تن پروری و بی تفاوتی و کاهلی بیگانه اند

 

اما بی توجهی به روستائیان بزرگوار می تواند اثرات نامطلوبی بر جامعه داشته باشد،مهاجرت به شهر ها یکی از این چالش های اساسی می باشد که ماحصل بی تفاوتی به روستا می باشد،فرهنگ زیبای روستا و اندیشه پاک و بکر روستائیان بایستی در خود روستا شکوفا شود،باید امکانات رفاهی متناسب با پیشرفت جوامع به روستا ها رهسپار شوند و دولت با روانه کردن امکانات به روستا ها مانع از مهجرت آنان به شهر شود چنین نباشد که اهالی روستا برای رسیدن به امکانات به شهر رهسپار شوند و روستاهارا خالی کنند،خالی شدن روستا از مردم یک خطر بالقوه است که نه به صلاح جامعه می باشد نه به صلاح اقتصاد آن

با مشخص شدن نقش روستا در کشور و همچنین لزوم ارایه خدمات رفاهی به روستائیان مسئولین نقش بزرگی در این امر مهم دارند علی الخصوص مسئولینی که از دل یک روستا بیرون آمده و اکنون در جامعه نقش آفرینی میکنند که میتوان گفت خیل عظیمی از مسئولینی که امروز بر سر کار هستند برآمده از دل روستا هستند و متاسفانه برخی از این بزرگواران کمترین اهمیتی به روستا نمیدهند و خود را در برابر آن مدیون تلقی نمیکنند،اینگ اگر مسئولین اصالتا روستایی در سیر تحول و مدرنیزه کردن روستاها سهم خود را ادا کنند بسیاری از مشکلات روستائیان حل خواهد شد علاوه بر این که مهاجرت روستائیان به شهرها کاهش چشمگیری پیدا میکند بلکه شاهد مهاجرت معکوس نیز خواهیم بود و قطعا با شکوفایی روستاها و به حرکت در آمدن چرخ اقتصاد روستا ها متعاقب آن چرخ اقتصاد مملکت نیز به حرکت در خواهد آمد و در آن شرایط شاهد یک کشور غنی و بی نیاز خواهیم بود

 

هیچوقت نگذاریم از یادمان برود ما یک روستایی هستیم!

مسئولین بزرگوارروستایی،کار آفرینان و سرمایه داران بر آمده از دل روستا مبادا روزی بیاید که آن دیار قدیمی را از یاد ببرید و با آن بیگانه شوید هرچند امروز شاهد آن بودیم که با توجه به اینکه میتوان گفت ۸۰درصد مسئولین شهرمان روستایی هستند شاهد یک مراسم درخور شان روستا و روستایی نبودیم و گویی روستایی بودن میخواهد از یاد مسئوینمان برود…

 

بیایید بار دیگر هم قسم شویم،تا زمانی که هستیم دلمان به عشق همان روستایمان بتپد که از آن بیرون آمده و سالها بخصوصی از زندگیمان در آن با حلاوت و شیرینی بی حد و اندازه سپری شده است

بیایید همیشه یادمان بماند،ما یک روستایی هستیم.

 

میرلطیف موسوی مغانجوقی

عضو شورای بخش مرکزی شهرستان سلماس

 

.