مرزنشینان آذربایجان غربی با حمایت دولت بیمه می شوند

 

 

 

 

محمد مهدی شهریاری در دیدار مدیران سازمان تامین اجتماعی استان که در محل دفتر استاندار ترتیب یافت با تبریک هفته تامین اجتماعی ، از تلاش مدیران و کارکنان تامین اجتماعی استان قدردانی کرد و گفت: بیمه تامین اجتماعی یکی از بهترین نوع بیمه در کشور است و آرامش خاطر مردم را به همراه دارد.

وی با تاکید بر لزوم افزایش افراد تحت پوشش بیمه در استان، از بیمه مرزنشینان استان با حمایت دولت خبرداد.

وی گفت: بیمه تامین اجتماعی آرامش خاطر مردم را به همراه دارد.

مقدمی کیا مدیر کل تامین اجتماعی آذربایجان غربی نیز در این دیدار با ارائه گزارشی از افراد تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی استان، گفت: در سطح استان یک میلیون و ۱۵۶ هزار نفر بیمه شده تامین اجتماعی وجود دارد و تنها ۳۷ درصد مردم استان تحت پوشش هستند .

وی ادامه داد:  دلیل اصلی پایین بودن آمار افراد تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی استان، پایین بودن درآمد و کشاورز بودن مردم آذربایجان غربی است.