طوطیان میدان طوطی در سلماس ماندنی هستند

 

 

 

طوطیان میدان طوطی در سلماس ماندنی هستند

 

سلماس پرس/چند روزیست خبر برچیدن قریب الوقوع میدان طوطی و تبدیل محل مذکور به چهارراه نقل محافل سلماس شده است و موجبات نگرانی فعالین محیط زیست،مورخین و فعالان فرهنگی را فراهم آورده است حال با توجه به موارد مذکور لازم است بررسی شود که آیا واقعا مصوبه شورای ترافیک شهرستان سلماس در زمینه تخریب میدان وجاهت قانونی دارد یا خیر؟

آیا شورای ترافیک صلاحیت چنین تصمیمی را داشته است؟

طی بررسی و تحقیق های بعمل آمده علی الخصوص پرس و جو از رییس ادوار سابق شورای اسلامی شهر سلماس به خوبی نمایان می شود که مصوبه اخیر شورای ترافیک قانونی نیست.
میدان طوطی سلماس که از میادین اولیه بعد از زلزله ۱۳۰۹ می باشد به نام زیبای کارگر مسمی شده است،۱۱ درخت قدیمی و تنومند را در دل خود جای داده است و بطور قرینه با ۳ میدان دیگر قرار گرفته است و همچنین با توجه به اینکه میدان مذکور در طرح تفصیلی شهر آمده است جهت اعمال تغییرات در آن بایستی مراحلی طی شود که شورای ترافیک با صدور این مصوبه تمامی مراحل مراجه بالاتر را یک تنه انجام داده است!

این میدان برای حذف باید مراحل زیر را طی میکرد:
ابتدا باید پس از تصویب شورای شهر،شهرداری پیشنهاد حذف میدان را به کمسیون ماده پنج ارجاع می داد،این کمسیون پیشنهاد مذکور را به کمیته فنی استان جهت بررسی کارشناسانه ارجاع می دهد و سپس در خصوص آن تصمیم گیری می نماید.
اگر چنانچه حذف میدان در کمسیون ماده ۵ تصویب شد و ظرف مدت قانونی شورای عالی شهرسازی نسبت به این مصوبه اعتراضی به عمل نیاورد مصوبه کمسیون ماده ۵ قدرت اجرایی به خود می گیرد.

حال پس از نگرانی چند روز مردم به خوبی مشخص می شود که مصوبه شورای ترافیک وجهه قانونی نداشته چرا که باید مراحل فوق را جهت حذف میدان بعمل می آوردند پس در این خصوص جای نگرانی وجود ندارد.
اینک انتظاری که از شهردار محترم داشتیم این بود که در جلسه شورای ترافیک که تخریب میدان تصویب شده است این موارد را با توجه به تخصص خود در زمینه شهرسازی بیان می نمودند چرا که از شورای محترم دور پنجم چنین انتظاری نیست چرا که اعضای شورا چنین تخصصی را ندارند و فعلا به امور حاشیه ای می پردازند تا به مسائل اصلی و تعلیم ساز و کار امورات…

 

میرلطیف موسوی مغانجوقی