گزارش تصویری از رژه نیروهای مسلح بمناسبت روز ارتش

گزارش تصویری از رژه نیروهای مسلح بمناسبت روز ارتش